Romarbrevet 9:6

[I det första exemplet visar Paulus att både Isak och Ismael var Abrahams barn, men löftet gällde Isak.]

Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐχ   οἷον   δὲ   ὅτι   ἐκπέπτωκεν   ὁ   λόγος   τοῦ   θεοῦ.   οὐ   γὰρ   πάντες   οἱ   ἐξ   Ἰσραὴλ   οὗτοι   Ἰσραήλ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐχ inte [It is] not PRT-N
G3634 οἷον sådan, som, vilket sätt, så som, vilken sorts man, vad as K-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1601 ἐκπέπτωκεν falla, slå fel has failed V-RAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3588 οἱ denna, denne who [are] T-NPM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel, N-GSM-L
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de [are] these D-NPM
G2474 Ἰσραήλ· Israel Israel. N-NSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.