Romarbrevet 9:5

De har
    fäderna [Abraham, Isak och Jakob],
        och från dem [judarna] har den Smorde (Messias) kommit som människa,
    han som är över allting, Gud,
        välsignad i evighet. Amen.

[Det största privilegiet är att Messias kom genom dem. Det var inte för att israeliterna var större än andra folk som Gud utvalde dem, snarare tvärtom. Guds kärlek och godhet var anledningen, se 5 Mos 7:7‑8.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὧν   οἱ   πατέρες   καὶ   ἐξ   ὧν   ὁ   Χριστὸς   τὸ   κατὰ   σάρκα,   ὁ   ὢν   ἐπὶ   πάντων   θεὸς   εὐλογητὸς   εἰς   τοὺς   αἰῶνας,   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὧν vem whose [are] R-GPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3962 πατέρες fader patriarchs; N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3739 ὧν vem whom [is] R-GPM
G3588 denna, denne T-NSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα, kött the flesh, N-ASF
G3588 denna, denne who T-NSM
G1510 ὢν är is being V-PAP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till over PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPN
G2316 θεὸς Gud God, N-NSM
G2128 εὐλογητὸς välsignad blessed A-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας, evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum ages. N-APM
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen. INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.