Romarbrevet 9:32

Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τί;   ὅτι   οὐκ   ἐκ   πίστεως   ἀλλ᾽   ὡς   ἐξ   ἔργων   νόμου·   προσέκοψαν   γὰρ   τῷ   λίθῳ   τοῦ   προσκόμματος  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί; vad, vilken, vem why? I-ASN
G3754 ὅτι att, eftersom Because [it was] CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith, N-GSF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5613 ὡς som as CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på by PREP
G2041 ἔργων gärning, handling works N-GPN
G3551 νόμου· lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna of law. N-GSM
G4350 προσέκοψαν stöta They stumbled V-AAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῷ denna, denne over the T-DSM
G3037 λίθῳ sten stone N-DSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4348 προσκόμματος stötesten of stumbling, N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.