Romarbrevet 9:31

Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰσραὴλ   δὲ   διώκων   νόμον   δικαιοσύνης   εἰς   νόμον   δικαιοσύνης   οὐκ   ἔφθασεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel N-NSM-L
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G1377 διώκων förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse pursuing V-PAP-NSM
G3551 νόμον lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna a law N-ASM
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet of righteousness, N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3551 νόμον lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna [that] law N-ASM
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet righteousness N-GSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G5348 ἔφθασεν. nå, komma till did attain. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.