Romarbrevet 9:30

Vad ska vi då säga?

Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τί   οὖν   ἐροῦμεν;   ὅτι   ἔθνη   τὰ   μὴ   διώκοντα   δικαιοσύνην   κατέλαβεν   δικαιοσύνην,   δικαιοσύνην   δὲ   τὴν   ἐκ   πίστεως·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί vad, vilken, vem What I-ASN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2036 ἐροῦμεν; säga, tala, bud will we say? V-FAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom That CONJ
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles N-NPN
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1377 διώκοντα förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse pursuing V-PAP-NPN
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness, N-ASF
G2638 κατέλαβεν få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska have attained V-2AAI-3S
G1343 δικαιοσύνην, rättfärdighet righteousness, N-ASF
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὴν denna, denne that [is] T-ASF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G4102 πίστεως· tro, tillit faith; N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.