Romarbrevet 9:26

Det ska ske på den platsen där det sades till dem: "Ni är inte mitt folk",
    där ska de kallas den levande Gudens barn. [Hos 1:10]

[Paulus tillämpar dessa verser från Hosea på hedningarna.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἔσται   ἐν   τῷ   τόπῳ   οὗ   ἐρρέθη   αὐτοῖς·   οὐ   λαός   μου   ὑμεῖς,   ἐκεῖ   κληθήσονται   υἱοὶ   θεοῦ   ζῶντος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and, CONJ
G1510 ἔσται är It will happen that V-FDI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G5117 τόπῳ plats place N-DSM
G3757 οὗ där, vart where ADV
G2036 ἐρρέθη säga, tala, bud it was said V-API-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G2992 λαός folk people N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt My [are] P-1GS
G4771 ὑμεῖς, du, ni, er You, P-2NP
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G2564 κληθήσονται kalla, inbjuden they will be called V-FPI-3P
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2198 ζῶντος. leva, levande [the] living.’” V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.