Romarbrevet 9:23

Tänk om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἵνα   γνωρίσῃ   τὸν   πλοῦτον   τῆς   δόξης   αὐτοῦ   ἐπὶ   σκεύη   ἐλέους   ἃ   προητοίμασεν   εἰς   δόξαν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1107 γνωρίσῃ låtit veta, göra känd, He may make known V-AAS-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4149 πλοῦτον rikedom riches N-ASM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G4632 σκεύη kärl, vara, ägodel, redskap [the] vessels N-APN
G1656 ἐλέους barmhärtighet of mercy, N-GSN
G3739 vem which R-APN
G4282 προητοίμασεν förbereda He prepared beforehand V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G1391 δόξαν; härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.