Romarbrevet 9:19

Nu säger du kanske till mig: Varför klandrar han (hittar han fel hos) oss då? Vem kan stå emot hans vilja? [Om Gud nu gör alla val, hur kan han hålla människan ansvarig för hennes handlingar?]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐρεῖς   μοι   οὖν·   τί   τί   ἔτι   μέμφεται;   τῷ   γὰρ   βουλήματι   αὐτοῦ   τίς   ἀνθέστηκεν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Ἐρεῖς säga, tala, bud You will say V-FAI-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G3767 οὖν· därför, då, följaktligen then, CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem Why I-ASN
G5101 τί vad, vilken, vem Why I-ASN
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare still ADV
G3201 μέμφεται; hitta fel, klandra, förebrå does He find fault? V-PNI-3S
G3588 τῷ denna, denne The T-DSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G1013 βουλήματι plan purpose N-DSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G0436 ἀνθέστηκεν; stå emot has been resisting? V-RAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.