Romarbrevet 9:15

Han säger ju till Mose: "Jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över." [2 Mos 33:19]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τῷ   Μωϋσεῖ   γὰρ   λέγει·   ἐλεήσω   ὃν   ἂν   ἐλεῶ   καὶ   οἰκτιρήσω   ὃν   ἂν   οἰκτίρω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3475 Μωϋσεῖ Mose To Moses N-DSM-P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla He says: V-PAI-3S
G1653 ἐλεήσω förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande I will show mercy to V-FAI-1S
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G1653 ἐλεῶ förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande I may show mercy, V-PAS-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3627 οἰκτιρήσω ha förbarmande I will have compassion on V-FAI-1S
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G3627 οἰκτίρω. ha förbarmande I may have compassion.” V-PAS-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.