Romarbrevet 8:9

Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har den Smordes (Kristi) Ande tillhör inte honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμεῖς   δὲ   οὐκ   ἐστὲ   ἐν   σαρκὶ   ἀλλ᾽   ἐν   πνεύματι,   εἴπερ   πνεῦμα   θεοῦ   οἰκεῖ   ἐν   ὑμῖν.   εἰ   δέ   τις   πνεῦμα   Χριστοῦ   οὐκ   ἔχει,   οὗτος   οὐκ   ἔστιν   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἐστὲ är are V-PAI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4561 σαρκὶ kött flesh, N-DSF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4151 πνεύματι, Ande Spirit, N-DSN
G1487 + G4007 εἴπερ if indeed COND +CONJ
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3611 οἰκεῖ bo dwells V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν. du, ni, er you; P-2DP
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G4151 πνεῦμα Ande [the] Spirit N-ASN
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχει, ha, vara, behöva has, V-PAI-3S
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de he D-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.