Romarbrevet 8:4

Så skulle lagens rättfärdighetskrav [om ett rättfärdigt handlande i enlighet med budordens rättesnöre – som, då det står i singular, betonar helheten i undervisningen, se Rom 13:9] helt och fullt uppfyllas i oss som inte vandrar runt [lever] efter köttet [vår fallna natur], utan efter Anden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   τὸ   δικαίωμα   τοῦ   νόμου   πληρωθῇ   ἐν   ἡμῖν   τοῖς   μὴ   κατὰ   σάρκα   περιπατοῦσιν   ἀλλὰ   κατὰ   πνεῦμα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1345 δικαίωμα rättfärdiga , rättvisa, frikännande righteousness N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3551 νόμου lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-GSM
G4137 πληρωθῇ uppfylla may be fulfilled V-APS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα kött [the] flesh N-ASF
G4043 περιπατοῦσιν walking, V-PAP-DPM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4151 πνεῦμα. Ande [the] Spirit. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.