Romarbrevet 8:38

Jag är helt övertygad (förvissad) om att: [Nu räknar Paulus upp tio saker som finns i Guds universum. Ofta är det motpoler. Denna lista tar vid där uppräkningen av sju lidanden slutade – martyrdöden av svärd, se vers 35.]

varken död [med all sin skräck och plåga],
    eller liv (ett överflödande liv) [med sina lockelser],
varken änglar,
    eller andefurstar [demoniska furstar],
    eller auktoriteter (makter) [både mänskliga tyranner och demoniska krafter],

varken vad som sker just nu,
    eller vad som kommer att hända,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πέπεισμαι   γὰρ   ὅτι   οὔτε   θάνατος   οὔτε   ζωὴ   οὔτε   ἄγγελοι   οὔτε   ἀρχαὶ   οὔτε   ἐνεστῶτα   οὔτε   μέλλοντα   οὔτε   δυνάμεις  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3982 πέπεισμαι övertala, bli övertygad I have been persuaded V-RPI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3777 οὔτε varken, inte heller neither CONJ-N
G2288 θάνατος död death, N-NSM
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G2222 ζωὴ liv, livstid life, N-NSF
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G0032 ἄγγελοι ängel, budbärare angels, N-NPM
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G0746 ἀρχαὶ begynnelsen, början, furstar, först, hörn principalities, N-NPF
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G1764 ἐνεστῶτα något som nu är, stå för dörren things being present, V-RAP-NPN
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G3195 μέλλοντα ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna things to come, V-PAP-NPN
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G1411 δυνάμεις makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning powers, N-NPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.