Romarbrevet 8:3

Det som var omöjligt för lagen [Torah], eftersom den var svag genom köttet (den fallna mänskliga naturen), det gjorde Gud. Han sände sin egen Son [till världen] som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa (ordagrant: i syndigt kötts likhet/gestalt) och när det gäller synd: fördömde synden i köttet [dömde och verkställde domen mot synden i Jesu kropp].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   γὰρ   ἀδύνατον   τοῦ   νόμου,   ἐν   ᾧ   ἠσθένει   διὰ   τῆς   σαρκός,   ὁ   θεὸς   τὸν   ἑαυτοῦ   υἱὸν   πέμψας   ἐν   ὁμοιώματι   σαρκὸς   ἁμαρτίας   καὶ   περὶ   ἁμαρτίας   κατέκρινεν   τὴν   ἁμαρτίαν   ἐν   τῇ   σαρκί,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1063 γὰρ för For CONJ
G0102 ἀδύνατον omöjlig powerless [being] A-ASN
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου, lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law, N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem that R-DSN
G0770 ἠσθένει vara svag, vara sjuk, it was weak V-IAI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4561 σαρκός, kött flesh, N-GSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God, N-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras His own F-3GSM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G3992 πέμψας skicka having sent, V-AAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3667 ὁμοιώματι avbild, förebild, skepnad likeness N-DSN
G4561 σαρκὸς kött of flesh N-GSF
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd of sin, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4012 περὶ omkring for PREP
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd sin, N-GSF
G2632 κατέκρινεν döma, fördöma condemned V-AAI-3S
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0266 ἁμαρτίαν syndig handling, synd sin N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4561 σαρκί, kött flesh, N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.