Romarbrevet 8:25

Men om vi hoppas (har en förväntan) på det vi inte ser, så väntar vi [oförtrutet och välkomnande] i uthållighet (ståndaktighet) [även om vi prövas].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ὃ   οὐ   βλέπομεν   ἐλπίζομεν,   δι᾽   ὑπομονῆς   ἀπεκδεχόμεθα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3739 vem what R-ASN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G0991 βλέπομεν se, ge akt på we see V-PAI-1P
G1679 ἐλπίζομεν, hoppas på we hope for, V-PAI-1P
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför in PREP
G5281 ὑπομονῆς uthållighet, tålamod patience N-GSF
G0553 ἀπεκδεχόμεθα. väntar ivrigt, längtar we await. V-PNI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.