Romarbrevet 8:18

För jag menar [efter att ha gått igenom olika alternativ] att den nuvarande tidens lidanden inte betyder (väger; är värda) någonting mot [jämfört med] den härlighet (ära, glans) som kommer att uppenbaras (avslöjas) för (i) oss [och bli vår].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λογίζομαι   γὰρ   ὅτι   οὐκ   ἄξια   τὰ   παθήματα   τοῦ   νῦν   καιροῦ   πρὸς   τὴν   μέλλουσαν   δόξαν   ἀποκαλυφθῆναι   εἰς   ἡμᾶς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3049 Λογίζομαι mena, tillräkna, räkna, se som I reckon V-PNI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0514 ἄξια värdig, tillhör, överensstämmer med comparable A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G3804 παθήματα lidande, begär sufferings N-NPN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3568 νῦν nu, från och med nu present ADV
G2540 καιροῦ tid, rätt tid, tillfälle time [are] N-GSM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3195 μέλλουσαν ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna coming V-PAP-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G0601 ἀποκαλυφθῆναι uppenbara to be revealed V-APN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1473 ἡμᾶς. jag, mig, min, mitt us. P-1AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.