Romarbrevet 8:10

Om den Smorde (Messias, Kristus) bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är (har och ger) liv på grund av rättfärdigheten.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   Χριστὸς   ἐν   ὑμῖν,   τὸ   μὲν   σῶμα   νεκρὸν   διὰ   ἁμαρτίαν   τὸ   δὲ   πνεῦμα   ζωὴ   διὰ   δικαιοσύνην.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig [is] in PREP
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you, P-2DP
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G4983 σῶμα kropp body [is] N-NSN
G3498 νεκρὸν död dead A-NSN
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G0266 ἁμαρτίαν syndig handling, synd sin, N-ASF
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G2222 ζωὴ liv, livstid [is] life N-NSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G1343 δικαιοσύνην. rättfärdighet righteousness. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.