Romarbrevet 7:7

Vad ska vi då säga? Att lagen är synd?

Absolut inte!

Det var dock först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade [till exempel] inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. [2 Mos 20:17; 5 Mos 5:21]

[Det sista av de tio buden, eller orden som det ordagrant står i 2 Mos 20. Förbuden mot själva handlingen att begå äktenskapsbrott och stjäla har redan nämnts i vers 14 och 15. Detta sista bud i vers 17 fokuserar på själva begäret att vilja ta det som tillhör någon annan.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τί   οὖν   ἐροῦμεν;   ὁ   νόμος   ἁμαρτία;   μὴ   γένοιτο·   ἀλλὰ   τὴν   ἁμαρτίαν   οὐκ   ἔγνων   εἰ   μὴ   διὰ   νόμου·   τήν   τε   γὰρ   ἐπιθυμίαν   οὐκ   ᾔδειν,   εἰ   μὴ   ὁ   νόμος   ἔλεγεν·   οὐκ   ἐπιθυμήσεις·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί vad, vilken, vem What I-ASN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2036 ἐροῦμεν; säga, tala, bud will we say? V-FAI-1P
G3588 denna, denne [Is] the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G0266 ἁμαρτία; syndig handling, synd sin? N-NSF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο· vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0266 ἁμαρτίαν syndig handling, synd sin N-ASF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἔγνων känna, förstå I have known, V-2AAI-1S
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3551 νόμου· lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law; N-GSM
G3588 τήν denna, denne T-ASF
G5037 τε och then CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1939 ἐπιθυμίαν begär covetousness, N-ASF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 ᾔδειν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I had been conscious of, V-2LAI-1S
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G3004 ἔλεγεν· sa, säga, tala, kalla was saying, V-IAI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1937 ἐπιθυμήσεις· längta, begära you will covet.” V-FAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.