Romarbrevet 7:6

Men nu är vi fria från lagen, eftersom vi har dött bort från det som ständigt höll oss bundna. Nu står vi i Andens nya tjänst [vi tjänar Gud på ett helt nytt sätt, fyllda av den helige Ande på insidan] och inte i bokstavens gamla (uttjänta) tjänst [genom att legalistiskt följa bokstaven, se 2 Kor 3:6].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νυνὶ   δὲ   κατηργήθημεν   ἀπὸ   τοῦ   νόμου   ἀποθανόντες   ἐν   ᾧ   κατειχόμεθα,   ὥστε   δουλεύειν   ἡμᾶς   ἐν   καινότητι   πνεύματος   καὶ   οὐ   παλαιότητι   γράμματος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 νυνὶ nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2673 κατηργήθημεν göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut we have been released V-API-1P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law, N-GSM
G0599 ἀποθανόντες dö, omkomma, vara död, döende having died V-2AAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig to PREP
G3739 vem that which R-DSM
G2722 κατειχόμεθα, undertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvar we were bound, V-IPI-1P
G5620 ὥστε så att in order for CONJ
G1398 δουλεύειν tjäna, bli slav to serve V-PAN
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2538 καινότητι nytt newness N-DSF
G4151 πνεύματος Ande of [the] Spirit, N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3821 παλαιότητι gamla in oldness N-DSF
G1121 γράμματος.¶ anslag, skrift, skuldebrev of [the] letter. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.