Romarbrevet 7:25

Tack till Gud [som befriar mig], genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus) vår Herre! Lämnad åt mig själv tjänar jag [annars] Guds lag med mitt sinne (förstånd), och med min köttsliga natur syndens lag.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

χάρις   χάρις   τῷ   θεῷ   διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν.   ἄρα   οὖν   αὐτὸς   ἐγὼ   τῷ   μὲν   νοῒ   δουλεύω   νόμῳ   θεοῦ   τῇ   δὲ   σαρκὶ   νόμῳ   ἁμαρτίας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5485 χάρις nåd Thanks [be] N-NSF
G5485 χάρις nåd Thanks [be] N-NSF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God, N-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν. jag, mig, min, mitt of us! P-1GP
G0686 ἄρα alltså, då, så, Then CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen so, CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det myself P-NSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3588 τῷ denna, denne with the T-DSM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3563 νοῒ sinne mind N-DSM
G1398 δουλεύω tjäna, bli slav serve V-PAI-1S
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-DSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but [with] CONJ
G4561 σαρκὶ kött the flesh N-DSF
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna [the] law N-DSM
G0266 ἁμαρτίας.¶ syndig handling, synd of sin. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.