Romarbrevet 7:22

Jag gläder mig över Guds lag i min inre människa [min ande],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

συνήδομαι   γὰρ   τῷ   νόμῳ   τοῦ   θεοῦ   κατὰ   τὸν   ἔσω   ἄνθρωπον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4913 συνήδομαι glädja sig I delight V-PNI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῷ denna, denne in the T-DSM
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-DSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2080 ἔσω inom, in, in i, inåt, inre inward ADV
G0444 ἄνθρωπον, människa man; N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.