Romarbrevet 7:21

Det tycks vara en lag (regel, ofrånkomligt faktum) att när jag vill göra det som är rätt (gott), är det onda redo (ligger bredvid på lur) hos mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εὑρίσκω   ἄρα   τὸν   νόμον   τῷ   θέλοντι   ἐμοὶ   ποιεῖν   τὸ   καλὸν   ὅτι   ἐμοὶ   τὸ   κακὸν   παράκειται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2147 εὑρίσκω finna, befinnas vara I find V-PAI-1S
G0686 ἄρα alltså, då, så, so CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3551 νόμον lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna principle, N-ASM
G3588 τῷ denna, denne that which T-DSM
G2309 θέλοντι vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja is desiring V-PAP-DSM
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me P-1DS
G4160 ποιεῖν göra to do V-PAN
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good, A-ASN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me P-1DS
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G2556 κακὸν ond, onda det onda, illa evil A-NSN
G3873 παράκειται. vara närvarande, finnas där is present with. V-PNI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.