Romarbrevet 7:18

För jag vet att inget gott bor i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan (intentionen) finns där, men inte förmågan att göra det som är gott.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἶδα   γὰρ   ὅτι   οὐκ   οἰκεῖ   ἐν   ἐμοί,   τοῦτ᾽   ἔστιν   ἐν   τῇ   σαρκί   μου,   ἀγαθόν·   τὸ   γὰρ   θέλειν   παράκειταί   μοι,   τὸ   δὲ   κατεργάζεσθαι   τὸ   καλὸν   οὐχ   εὑρίσκω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte nothing PRT-N
G3611 οἰκεῖ bo there dwells V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοί, jag, mig, min, mitt me, P-1DS
G3778 τοῦτ᾽ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de That D-NSN
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4561 σαρκί kött flesh N-DSF
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G0018 ἀγαθόν· god, glädjefylld good; A-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G2309 θέλειν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja to wish [to do] V-PAN
G3873 παράκειταί vara närvarande, finnas där is present with V-PNI-3S
G1473 μοι, jag, mig, min, mitt me, P-1DS
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2716 κατεργάζεσθαι arbeta, göra, förmåga to do V-PNN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good, A-ASN
G3756 οὐχ inte not. PRT-N
G2147 εὑρίσκω. finna, befinnas vara find V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.