Romarbrevet 7:12

Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥστε   ὁ   μὲν   νόμος   ἅγιος   καὶ   ἡ   ἐντολὴ   ἁγία   καὶ   δικαία   καὶ   ἀγαθή.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 ὥστε så att So CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna the law [is] N-NSM
G0040 ἅγιος helig, helgedom holy, A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1785 ἐντολὴ bud, föreskrift commandment [is] N-NSF
G0040 ἁγία helig, helgedom holy A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1342 δικαία rättfärdig righteous A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0018 ἀγαθή. god, glädjefylld good. A-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.