Romarbrevet 6:3

Bryr ni er inte om (ignorerar ni det faktum) att alla vi som har döpts in i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus också är döpta in i hans död?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   ἀγνοεῖτε   ὅτι   ὅσοι   ἐβαπτίσθημεν   εἰς   Χριστὸν   Ἰησοῦν,   εἰς   τὸν   θάνατον   αὐτοῦ   ἐβαπτίσθημεν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G0050 ἀγνοεῖτε vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet are you unaware V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3745 ὅσοι så länge as many as K-NPM
G0907 ἐβαπτίσθημεν döpa, tvätta were baptized V-API-1P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G2424 Ἰησοῦν, Jesus Jesus, N-ASM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2288 θάνατον död death N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G0907 ἐβαπτίσθημεν; döpa, tvätta were baptized? V-API-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.