Romarbrevet 6:22

Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse (processen av allt större helighet) som frukt och till slut evigt liv.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νυνὶ   δὲ   ἐλευθερωθέντες   ἀπὸ   τῆς   ἁμαρτίας   δουλωθέντες   δὲ   τῷ   θεῷ   ἔχετε   τὸν   καρπὸν   ὑμῶν   εἰς   ἁγιασμόν,   τὸ   δὲ   τέλος   ζωὴν   αἰώνιον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 νυνὶ nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G1659 ἐλευθερωθέντες göra fri, befria having been set free V-APP-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd sin, N-GSF
G1402 δουλωθέντες göra till slav, blivit slav, vara under slaveri having become slaves V-APP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God, N-DSM
G2192 ἔχετε ha, vara, behöva you have V-PAI-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G0038 ἁγιασμόν, helgelse, helighet sanctification; N-ASM
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5056 τέλος slutet the end N-ASN
G2222 ζωὴν liv, livstid [is] life N-ASF
G0166 αἰώνιον. evig eternal. A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.