Romarbrevet 6:20

När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   γὰρ   δοῦλοι   ἦτε   τῆς   ἁμαρτίας,   ἐλεύθεροι   ἦτε   τῇ   δικαιοσύνῃ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1401 δοῦλοι tjänare slaves N-NPM
G1510 ἦτε är you were V-IAI-2P
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας, syndig handling, synd of sin, N-GSF
G1658 ἐλεύθεροι fri free A-NPM
G1510 ἦτε är you were V-IAI-2P
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1343 δικαιοσύνῃ. rättfärdighet from righteousness. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.