Romarbrevet 6:17

Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

χάρις   δὲ   τῷ   θεῷ   ὅτι   ἦτε   δοῦλοι   τῆς   ἁμαρτίας,   ὑπηκούσατε   δὲ   ἐκ   καρδίας   εἰς   ὃν   παρεδόθητε   τύπον   διδαχῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5485 χάρις nåd Thanks [be] N-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God N-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1510 ἦτε är you were V-IAI-2P
G1401 δοῦλοι tjänare slaves N-NPM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας, syndig handling, synd of sin, N-GSF
G5219 ὑπηκούσατε lyda you have become obedient V-AAI-2P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from [the] PREP
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta heart, N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3739 ὃν vem which R-ASM
G3860 παρεδόθητε överlämna you were handed over V-API-2P
G5179 τύπον figur, form, mönsterbild to the form N-ASM
G1322 διδαχῆς.¶ lära, doktrin of teaching. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.