Romarbrevet 6:12

Synden ska därför inte regera som herre i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μὴ   οὖν   βασιλευέτω   ἡ   ἁμαρτία   ἐν   τῷ   θνητῷ   ὑμῶν   σώματι   εἰς   τὸ   ὑπακούειν   αὐτῇ   ἐν   ταῖς   ἐπιθυμίαις   αὐτοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0936 βασιλευέτω regera should reign V-PAM-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G0266 ἁμαρτία syndig handling, synd sin N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2349 θνητῷ dödligt mortal A-DSN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G4983 σώματι kropp body, N-DSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in order PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G5219 ὑπακούειν lyda to obey V-PAN
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G1939 ἐπιθυμίαις begär desires N-DPF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of it. P-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.