Romarbrevet 6:11

På samma sätt [som Jesus gjorde] ska ni ständigt betrakta er själva som döda från synden (helt separerade från den syndfulla naturen), och i stället leva för Gud i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vår Herre.

[På grund av Jesu död och liv är vi rättfärdiggjorda. Utifrån denna ställning uppmanar nu Paulus till att leva ett helgat liv.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   καὶ   ὑμεῖς   λογίζεσθε   ἑαυτοὺς   εἶναι   νεκροὺς   μὲν   τῇ   ἁμαρτίᾳ   ζῶντας   δὲ   τῷ   θεῷ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   τῷ   κυρίῳ   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt So ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you, P-2NP
G3049 λογίζεσθε mena, tillräkna, räkna, se som do consider V-PNM-2P
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2APM
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G3498 νεκροὺς död dead A-APM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0266 ἁμαρτίᾳ syndig handling, synd to sin, N-DSF
G2198 ζῶντας leva, levande living V-PAP-APM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God N-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.