Romarbrevet 5:19

Liksom en enda människas olydnad (ovilja att lyssna och lyda) gjorde de många till syndare,
    så skulle en endas lydnad göra de många rättfärdiga.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥσπερ   γὰρ   διὰ   τῆς   παρακοῆς   τοῦ   ἑνὸς   ἀνθρώπου   ἁμαρτωλοὶ   κατεστάθησαν   οἱ   πολλοί,   οὕτως   καὶ   διὰ   τῆς   ὑπακοῆς   τοῦ   ἑνὸς   δίκαιοι   κατασταθήσονται   οἱ   πολλοί.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5618 ὥσπερ på samma sätt som For as CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3876 παρακοῆς olydnad disobedience N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man, N-GSM
G0268 ἁμαρτωλοὶ syndig, syndare sinners A-NPM
G2525 κατεστάθησαν satt, sätta över, insätta som ledare were made V-API-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4183 πολλοί, många, stor many, A-NPM
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5218 ὑπακοῆς lydnad obedience N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1520 ἑνὸς en One, A-GSM
G1342 δίκαιοι rättfärdig righteous A-NPM
G2525 κατασταθήσονται satt, sätta över, insätta som ledare will be made V-FPI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4183 πολλοί.¶ många, stor many. A-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.