Romarbrevet 5:18

Alltså, på samma sätt som en endas fall (felsteg) resulterade i
    fördömelsen för alla människor [som är i Adam],
så ledde en rättfärdig mans liv till en rättfärdighet
    som leder till liv (Guds högre livskvalitet) för alla människor [som är i Jesus].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄρα   οὖν   ὡς   δι᾽   ἑνὸς   παραπτώματος   εἰς   πάντας   ἀνθρώπους   εἰς   κατάκριμα,   οὕτως   καὶ   δι᾽   ἑνὸς   δικαιώματος   εἰς   πάντας   ἀνθρώπους   εἰς   δικαίωσιν   ζωῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 Ἄρα alltså, då, så, So CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then, CONJ
G5613 ὡς som just as CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G1520 ἑνὸς en one A-GSN
G3900 παραπτώματος överträdelse trespass, N-GSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men N-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot [it is] unto PREP
G2631 κατάκριμα, fördömelse condemnation, N-ASN
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G1520 ἑνὸς en one A-GSN
G1345 δικαιώματος rättfärdiga , rättvisa, frikännande act of righteousness, N-GSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men N-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot [it is] unto PREP
G1347 δικαίωσιν rättfärdiggörelse justification N-ASF
G2222 ζωῆς. liv, livstid of life. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.