Romarbrevet 5:17

Om en enda mans överträdelse betydde
    att döden började regera (utöva konungsligt envälde) genom denne ende,
hur mycket mer ska inte de som blir rättfärdiga
    genom att ta emot nådens överflödande rika gåva
    få regera i livet,
        tack vare en enda,
    Jesus den Smorde (Messias, Kristus).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰ   γὰρ   τῷ   τοῦ   ἑνὸς   παραπτώματι   ὁ   θάνατος   ἐβασίλευσεν   διὰ   τοῦ   ἑνός,   πολλῷ   μᾶλλον   οἱ   τὴν   περισσείαν   τῆς   χάριτος   καὶ   τῆς   δωρεᾶς   τῆς   δικαιοσύνης   λαμβάνοντες   ἐν   ζωῇ   βασιλεύσουσιν   διὰ   τοῦ   ἑνὸς   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for, CONJ
G3588 τῷ denna, denne by the T-DSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G3900 παραπτώματι överträdelse trespass, N-DSN
G3588 denna, denne T-NSM
G2288 θάνατος död death N-NSM
G0936 ἐβασίλευσεν regera reigned V-AAI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G1520 ἑνός, en one, A-GSM
G4183 πολλῷ många, stor how much A-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4050 περισσείαν överflöd abundance N-ASF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5485 χάριτος nåd of grace, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1431 δωρεᾶς gåva gift N-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet of righteousness N-GSF
G2983 λαμβάνοντες få, ta receiving, V-PAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2222 ζωῇ liv, livstid life N-DSF
G0936 βασιλεύσουσιν regera will reign V-FAI-3P
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G1520 ἑνὸς en one, A-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ.¶ den smorde, Kristus Christ! N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.