Romarbrevet 5:14

Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Adam var en förebild på den som skulle komma.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἐβασίλευσεν   ὁ   θάνατος   ἀπὸ   Ἀδὰμ   μέχρι   Μωϋσέως   καὶ   ἐπὶ   τοὺς   μὴ   ἁμαρτήσαντας   ἐπὶ   τῷ   ὁμοιώματι   τῆς   παραβάσεως   Ἀδὰμ   ὅς   ἐστιν   τύπος   τοῦ   μέλλοντος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men Nevertheless CONJ
G0936 ἐβασίλευσεν regera reigned V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2288 θάνατος död death N-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0076 Ἀδὰμ Adam Adam N-GSM-P
G3360 μέχρι ända till, tills, till until PREP
G3475 Μωϋσέως Mose Moses, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till over PREP
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0264 ἁμαρτήσαντας synda having sinned V-AAP-APM
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3667 ὁμοιώματι avbild, förebild, skepnad likeness N-DSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3847 παραβάσεως överträdelse transgression N-GSF
G0076 Ἀδὰμ Adam of Adam, N-GSM-P
G3739 ὅς vem who R-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G5179 τύπος figur, form, mönsterbild a type N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3195 μέλλοντος. ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna coming [One]. V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.