Romarbrevet 5:10

För om vi – medan vi var [Guds] fiender – blev försonade med Gud genom hans Sons död, ska vi – sedan vi blivit försonade – så mycket mer bli frälsta [räddade från straffdomen och få evigt liv] genom hans liv [hans uppståndelse].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰ   γὰρ   ἐχθροὶ   ὄντες   κατηλλάγημεν   τῷ   θεῷ   διὰ   τοῦ   θανάτου   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ,   πολλῷ   μᾶλλον   καταλλαγέντες   σωθησόμεθα   ἐν   τῇ   ζωῇ   αὐτοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for, CONJ
G2190 ἐχθροὶ fiende enemies N-NPM
G1510 ὄντες är being, V-PAP-NPM
G2644 κατηλλάγημεν försona we were reconciled V-2API-1P
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God N-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2288 θανάτου död death N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G4183 πολλῷ många, stor much A-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more, ADV
G2644 καταλλαγέντες försona having been reconciled, V-2APP-NPM
G4982 σωθησόμεθα frälsa, hela will we be saved V-FPI-1P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2222 ζωῇ liv, livstid life N-DSF
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him! P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.