Romarbrevet 4:20

Ingen otro fick honom att tvivla på Guds löfte (han vacklade inte), i stället blev han styrkt i tro när han prisade (ärade) Gud. [Tron växer genom att se på Gud och prisa honom, medan den försvagas genom att bara betrakta naturliga omständigheter.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰς   δὲ   τὴν   ἐπαγγελίαν   τοῦ   θεοῦ   οὐ   διεκρίθη   τῇ   ἀπιστίᾳ,   ἀλλ᾽   ἐνεδυναμώθη   τῇ   πίστει,   δοὺς   δόξαν   τῷ   θεῷ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot About PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1860 ἐπαγγελίαν löfte promise N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1252 διεκρίθη tvivla, att döma, urskilja, tvista he did waver V-API-3S
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0570 ἀπιστίᾳ, otro through unbelief, N-DSF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1743 ἐνεδυναμώθη större kraft, bli stark, kraft was strengthened V-API-3S
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4102 πίστει, tro, tillit in faith, N-DSF
G1325 δοὺς ge, få having given V-2AAP-NSM
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God, N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.