Romarbrevet 4:17

som det står skrivet: "Jag har gjort dig till far till många folk." [1 Mos 17:5] Inför den Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till trodde Abraham och blev vår far.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   γέγραπται   ὅτι   πατέρα   πολλῶν   ἐθνῶν   τέθεικά   σε,   κατέναντι   οὗ   ἐπίστευσεν   θεοῦ,   τοῦ   ζῳοποιοῦντος   τοὺς   νεκροὺς   καὶ   καλοῦντος   τὰ   μὴ   ὄντα   ὡς   ὄντα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται skriva it has been written V-RPI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G3962 πατέρα fader A father N-ASM
G4183 πολλῶν många, stor of many A-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, nations N-GPN
G5087 τέθεικά sätta, lägga I have made V-RAI-1S
G4771 σε, du, ni, er you.” P-2AS
G2713 κατέναντι framför before PREP
G3739 οὗ vem whom R-GSM
G4100 ἐπίστευσεν att tro he believed V-AAI-3S
G2316 θεοῦ, Gud God, N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G2227 ζῳοποιοῦντος göra levande, ge liv is giving life V-PAP-GSM
G3588 τοὺς denna, denne to the T-APM
G3498 νεκροὺς död dead A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2564 καλοῦντος kalla, inbjuden calling V-PAP-GSM
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 ὄντα är [into] being V-PAP-APN
G5613 ὡς som even CONJ
G1510 ὄντα· är existing, V-PAP-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.