Romarbrevet 4:14

Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   οἱ   ἐκ   νόμου   κληρονόμοι,   κεκένωται   ἡ   πίστις   καὶ   κατήργηται   ἡ   ἐπαγγελία·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3551 νόμου lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna [the] Law [are] N-GSM
G2818 κληρονόμοι, arvinge heirs, N-NPM
G2758 κεκένωται upphäva, beröva kraft, göra berömmelse om intet has been made void V-RPI-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G4102 πίστις tro, tillit faith, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2673 κατήργηται göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut has been nullified V-RPI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1860 ἐπαγγελία· löfte promise. N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.