Romarbrevet 3:9

[Paulus sammanfattar nu att alla, både hedningar och judar, är skyldiga inför Gud.]

Hur är det då?
Har vi [judar] någon fördel?

Nej, inte på något sätt. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker, för att stå under syndens välde (nedtryckta och under dess makt).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τί   οὖν;   προεχόμεθα;   οὐ   πάντως·   προῃτιασάμεθα   γὰρ   Ἰουδαίους   τε   καὶ   Ἕλληνας   πάντας   ὑφ᾽   ἁμαρτίαν   εἶναι  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί vad, vilken, vem What I-ASN
G3767 οὖν; därför, då, följaktligen then? CONJ
G4284 προεχόμεθα; ha fördel Are we better? V-PNI-1P
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G3843 πάντως· i alla händelser at all. ADV
G4256 προῃτιασάμεθα bevisa före We have already charged V-ADI-1P
G1063 γὰρ för for CONJ
G2453 Ἰουδαίους Jude Jews A-APM-PG
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1672 Ἕλληνας grek, hedning Greeks N-APM-LG
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G5259 ὑφ᾽ av under PREP
G0266 ἁμαρτίαν syndig handling, synd sin N-ASF
G1510 εἶναι är to be. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.