Romarbrevet 3:8

Om det vore så skulle vi säga, så som vissa hånfullt påstår att vi lär: "Låt oss göra det onda för att framkalla det goda"? De ska få den dom de förtjänar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   μὴ   καθὼς   βλασφημούμεθα   καὶ   καθώς   φασίν   τινες   ἡμᾶς   λέγειν   ὅτι   ποιήσωμεν   τὰ   κακὰ   ἵνα   ἔλθῃ   τὰ   ἀγαθά;   ὧν   τὸ   κρίμα   ἔνδικόν   ἐστιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And [is it] CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not, PRT-N
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G0987 βλασφημούμεθα häda, smäda we are slanderously charged, V-PPI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2531 καθώς som, så som as CONJ
G5346 φασίν säga affirm V-PAI-3P
G5100 τινες något, någon, några some [that] X-NPM
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G4160 ποιήσωμεν göra Let us do V-AAS-1P
G3588 τὰ denna, denne things T-APN
G2556 κακὰ ond, onda det onda, illa evil, A-APN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2064 ἔλθῃ komma, gå may come V-2AAS-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G0018 ἀγαθά; god, glädjefylld good things? A-NPN
G3739 ὧν vem Their R-GPM
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G2917 κρίμα dom condemnation N-NSN
G1738 ἔνδικόν rätt, det man förtjänar just A-NSN
G1510 ἐστιν.¶ är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.