Romarbrevet 3:5

Men om vår [min och det judiska folkets] orättfärdighet demonstrerar (visar, bevisar) [står där uppradad som en tydlig kontrast till] Guds rättfärdighet, vad ska vi [då] säga? Inte kan väl Gud vara orättfärdig (orättvis) när han frambringar vrede [dömer synden, se Rom 1:18]? Jag talar [resonerar nu alltså] på ett mänskligt sätt.

[Paulus frågar sig retoriskt om det judiska folkets felsteg nu hjälpte att visa på Guds rättfärdighet, skulle det då inte vara orättfärdigt av Gud att döma synden?]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰ   δὲ   ἡ   ἀδικία   ἡμῶν   θεοῦ   δικαιοσύνην   συνίστησιν,   τί   ἐροῦμεν;   μὴ   ἄδικος   ὁ   θεὸς   ὁ   ἐπιφέρων   τὴν   ὀργήν;   κατὰ   ἄνθρωπον   λέγω·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0093 ἀδικία orättfärdighet unrighteousness N-NSF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2316 θεοῦ Gud God’s N-GSM
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G4921 συνίστησιν, rekommendera, hålla med shows, V-PAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G2036 ἐροῦμεν; säga, tala, bud will we say? V-FAI-1P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen [Is] PRT-N
G0094 ἄδικος ohederlig, orättfärdig unrighteous A-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God, N-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G2018 ἐπιφέρων som tar, uttala över is inflicting V-PAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3709 ὀργήν; vredesdomen, vrede wrath? N-ASF
G2596 κατὰ enligt, mot, i According to PREP
G0444 ἄνθρωπον människa man N-ASM
G3004 λέγω· sa, säga, tala, kalla I speak. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.