Romarbrevet 3:30

lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἴπερ   εἷς   ὁ   θεὸς   ὃς   δικαιώσει   περιτομὴν   ἐκ   πίστεως   καὶ   ἀκροβυστίαν   διὰ   τῆς   πίστεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 + G4007 εἴπερ if indeed COND +CONJ
G1520 εἷς en One A-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God [is], N-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1344 δικαιώσει fått rätt, frias, förklaras rättfärdig will justify V-FAI-3S
G4061 περιτομὴν omskärelse [the] circumcision N-ASF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0203 ἀκροβυστίαν omskärelse [the] uncircumcision N-ASF
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the [same] T-GSF
G4102 πίστεως. tro, tillit faith. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.