Romarbrevet 3:3

Vad betyder det om några inte trodde (inte var trofasta)?
Kan deras otro (oförmåga att uppfylla sin del av förbundets löften) upphäva Guds trofasthet?

[Det grekiska ordet apistis kan både betyda otro, där man vägrar att tro, eller att man inte är trogen sina löften. Kan man lita på Guds trofasthet om nu judarna, som är hans egendomsfolk, inte ser att Jesus uppfyller Gamla testamentets profetior? Är Gud inte trofast, bara för att hans folk inte varit trofasta och uppfyllt sin del i förbundet? Dessa båda nyanser är nära relaterade, och Paulus kan syfta på båda när han ställer den retoriska frågan om judarnas misslyckande skulle upphäva Guds trofasthet.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τί   γὰρ   εἰ   ἠπίστησάν   τινες;   μὴ   ἡ   ἀπιστία   αὐτῶν   τὴν   πίστιν   τοῦ   θεοῦ   καταργήσει;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί vad, vilken, vem What I-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G0569 ἠπίστησάν trodde inte disbelieved V-AAI-3P
G5100 τινες; något, någon, några some? X-NPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3588 denna, denne the T-NSF
G0570 ἀπιστία otro unbelief N-NSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faithfulness N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2673 καταργήσει; göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut will nullify? V-FAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.