Romarbrevet 3:28

För vi hävdar (vi kan alltså sammanfatta och säga) att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan (oberoende av) laggärningar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λογιζόμεθα   γὰρ   δικαιοῦσθαι   πίστει   ἄνθρωπον   χωρὶς   ἔργων   νόμου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3049 λογιζόμεθα mena, tillräkna, räkna, se som We reckon V-PNI-1P
G1063 γὰρ för therefore CONJ
G1344 δικαιοῦσθαι fått rätt, frias, förklaras rättfärdig to be justified V-PPN
G4102 πίστει tro, tillit by faith N-DSF
G0444 ἄνθρωπον människa a man, N-ASM
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G2041 ἔργων gärning, handling works N-GPN
G3551 νόμου. lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna of the Law. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.