Romarbrevet 3:24

de [alla som tror, se vers 22] blir [nu] rättfärdiggjorda av hans nåd (välvilja, godhet, favör), [helt] fritt (utan att ha förtjänat det), genom den återlösning (befrielse, förlossning, räddning, återupprättelse) som finns i den Smorde (Messias, Kristus). [Han har friköpt dem genom att helt och fullt lösa dem från deras skuld.]

[Det grekiska ordet för att synda, hamartano, härstammar troligen från a-meros (ingen del) och innebär "att vara utan del i" eller "att missa målet". I antiken användes det för att beskriva när en bågskytt missade att träffa sitt mål. Konsekvensen blev då att man inte heller kunde ta del av segerpriset. Ord som därför mycket väl beskriver synd är missgärning och misstag.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δικαιούμενοι   δωρεὰν   τῇ   αὐτοῦ   χάριτι   διὰ   τῆς   ἀπολυτρώσεως   τῆς   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1344 δικαιούμενοι fått rätt, frias, förklaras rättfärdig being justified V-PPP-NPM
G1432 δωρεὰν ge som gåva freely ADV
G3588 τῇ denna, denne by the T-DSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G5485 χάριτι nåd grace N-DSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0629 ἀπολυτρώσεως befrielse redemption N-GSF
G3588 τῆς denna, denne that T-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig [is] in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ, Jesus Jesus, N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.