Romarbrevet 3:2

Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem.

[Genom årtusenden har judar bevarat och förvaltat Skriften. Alla Bibelns fyrtio författare var judar, den ende som är omdiskuterad är Lukas som möjligtvis inte var jude.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πολὺ   κατὰ   πάντα   τρόπον·   πρῶτον   μὲν   γὰρ   ὅτι   ἐπιστεύθησαν   τὰ   λόγια   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολὺ många, stor Much A-NSN
G2596 κατὰ enligt, mot, i in PREP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASM
G5158 τρόπον· som, liksom way. N-ASM
G4413 πρῶτον först, främst Chiefly A-ASN
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G1063 γὰρ för for CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4100 ἐπιστεύθησαν att tro they were entrusted with V-API-3P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3051 λόγια ord oracles N-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.