Romarbrevet 3:17

och fridens väg känner de inte. [Jes 59:7]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὁδὸν   εἰρήνης   οὐκ   ἔγνωσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa [the] way N-ASF
G1515 εἰρήνης frid of peace N-GSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἔγνωσαν. känna, förstå they have known. V-2AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.