Romarbrevet 3:15

[Fötter:]
Deras fötter är snabba
    till att spilla blod.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὀξεῖς   οἱ   πόδες   αὐτῶν   ἐκχέαι   αἷμα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3691 ὀξεῖς skarp, spilla swift [are] A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4228 πόδες fot, fotpall feet N-NPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1632 ἐκχέαι rinner ut, spilla, spilla ut, rinna ut, utgjuta to shed V-AAN
G0129 αἷμα· blod blood; N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.