Romarbrevet 3:11

Ingen finns som förstår,
    ingen som söker Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἔστιν   ὁ   συνίων,   οὐκ   ἔστιν   ὁ   ἐκζητῶν   τὸν   θεόν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte none PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G3588 denna, denne who T-NSM
G4920 συνίων, förstå is understanding; V-PAP-NSM
G3756 οὐκ inte none PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G3588 denna, denne who T-NSM
G1567 ἐκζητῶν utkräva, söka efter is seeking after V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν· Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.