Romarbrevet 2:5

På grund av ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κατὰ   δὲ   τὴν   σκληρότητά   σου   καὶ   ἀμετανόητον   καρδίαν   θησαυρίζεις   σεαυτῷ   ὀργὴν   ἐν   ἡμέρᾳ   ὀργῆς   καὶ   ἀποκαλύψεως   ἀποκαλύψεως   δικαιοκρισίας   τοῦ   θεοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 κατὰ enligt, mot, i Because of PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4643 σκληρότητά hårdhet hardness N-ASF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0279 ἀμετανόητον obotfärdighet unrepentant A-ASF
G2588 καρδίαν hjärta, brustet hjärta heart, N-ASF
G2343 θησαυρίζεις samla, samla skatter you are treasuring up V-PAI-2S
G4572 σεαυτῷ dig själv to yourself F-2DSM
G3709 ὀργὴν vredesdomen, vrede wrath N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig [the] day N-DSF
G3709 ὀργῆς vredesdomen, vrede of wrath N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0602 ἀποκαλύψεως uppenbarelse, uppenbaras revelation N-GSF
G0602 ἀποκαλύψεως uppenbarelse, uppenbaras revelation N-GSF
G1341 δικαιοκρισίας rättfärdig dom, rättvis dom of righteous judgement N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.