Romarbrevet 2:3

Hur tänker du (vad inbillar du dig), människa? Ska just du undkomma Guds dom, när du dömer dem som handlar så, och själv gör likadant?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λογίζῃ   δὲ   τοῦτο,   ὦ   ἄνθρωπε   ὁ   κρίνων   τοὺς   τὰ   τοιαῦτα   πράσσοντας   καὶ   ποιῶν   αὐτά,   ὅτι   σὺ   ἐκφεύξῃ   τὸ   κρίμα   τοῦ   θεοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3049 λογίζῃ mena, tillräkna, räkna, se som Suppose you V-PNI-2S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3778 τοῦτο, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G5599 O O INJ
G0444 ἄνθρωπε människa man, N-VSM
G3588 denna, denne you who [are] T-VSM
G2919 κρίνων döma, gå till rätta judging V-PAP-VSM
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G5108 τοιαῦτα sådan such things D-APN
G4238 πράσσοντας göra, utföra practicing, V-PAP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4160 ποιῶν göra doing V-PAP-VSM
G0846 αὐτά, honom, dem, henne, den, det them [yourself], P-APN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1628 ἐκφεύξῃ fly, undfly will escape V-FDI-2S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2917 κρίμα dom judgment N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ; Gud of God? N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.